תכניות יחודיות למצטיינים בנגב

 

מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה

מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה הינו חלק מתוכנית מדערום ‫לפיתוח מוקדי מצוינות במדעים.

המרכז מאפשר לימודים יישומיים ‫בפיזיקה לתלמידי המחוז הניגשים לבגרות בפיזיקה ב-5 יחידות ‫לימוד. המרכז מעודד תלמידים לכתיבת עבודות גמר והגשת ‫פרויקטים, מאתר תלמידים מחוננים בתחומי הפיזיקה ומסייע להם להרחיב ולהעמיק את לימודיהם והתעניינותם בפיזיקה. כמו-כן מקיים המרכז ערבי קהל אסטרונומיים, כנסים מדעיים ומעודד שיתופי פעולה אזוריים.

‫מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה הממוקם בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון פועל בשיתוף מלא עם מרכז האסטרונומיה של בית-יציב. שני המרכזים משלימים זה את זה ומספקים את האפשרות ללימוד אסטרונומיה ופיזיקה לילדי מחוז הדרום.

מרכז אילן רמון מקיים פעילות לימודים עשירה בתחומי הפיזיקה והאסטרונומיה תוך שימת דגש על לימוד חוויתי ‫והתנסות מדעית. הלימודים מתקיימים גם  בשעות הבוקר וגם בשעות הערב במסגרת מספר תוכניות וחוגים. בחופש הגדול ‫מקיים המרכז מחנות מדעיים שבהם מתאפשר לנוער להיחשף לתחום הפיזיקה בהנחיית סגל מורים ומרצים מהאקדמיה.

הפעילות במרכז מתקיימת תוך שימת דגש על לימוד חוויתי ‫והתנסות מדעית: משחקים, ניסויים ודגמים שהתלמידים בונים בעצמם, הם חלק מתהליך הלמידה החוויתי.

 

התכנית למנהיגות מדעית של מרכז אילן רמון

התכנית למנהיגות מדעית, אחת מתכניות הדגל של מדערום,  משלבת חשיפה לנושאי מדע המושכת ילדים להעמיק בלימודי מדעים, יחד עם פיתוח כישורי מנהיגות והעצמה אישית וחברתית. במסגרת התכנית, בני נוער (י'-י"ב) בעלי יכולת למידה ומוטיבציה גבוהה, מדריכים תלמידים מבתי ספר יסודיים בנושאי מדע שונים בשילוב פעילויות חברתיות ובדגש על לימוד חוויתי והתנסות מעשית.

תלמידים נבחרים בוגרי כיתות ט', מקבלים זימון למחנה הכשרה בתחום המנהיגות בחופשת הקיץ. תהליך ההכשרה ממשיך במחנה נוסף שבו הדגש הוא על מדעים ומסתיים בהפעלת פסטיבל המדע השנתי.  מדריכים צעירים שנבחרים להדריך שנת פעילות נוספת, עוברים תהליכי הכשרה מתקדמים בנושאי מנהיגות ומדעים ומקבלים אחריות רבה יותר בהפעלת הפעילות השוטפת בישובים.

 

בסיום לימודי התיכון מועמדים המדריכים הצעירים לאחת משלוש אפשרויות: עתודה אקדמית, שנת שירות יחד עם שירות צבאי/שירות לאומי, או שנת התנדבות בקהילה. בוגרי התכנית שביצעו התנדבות קהילתית בסיום התיכון, מועמדים למלגה ללימודים אקדמיים. במסגרת האקדמיה, ממלאים הסטודנטים תפקיד משמעותי כאשר הם חונכים בני נוער בתכנית חינוך מדעי.

 

מדעדודס של מרכז אילן רמון

מדעדודס היא תוכנית ראשונה מסוגה המערבת את ילדי הגן בחקר מתמשך של העולם שסביבם.  גני הילדים העובדים עם התוכנית מקבלים תכני העשרה בתחום מדעי כדוה"א, אנרגיה ואסטרונומיה ברמה המותאמת לגילם הרך, בשיתוף של מדרכים מקצועיים לצד הצוות החינוכי המעבירים פעילויות חווייתיות בנושא. על מנת שכל זאת יתאפשר מצוידים הגנים במכשור המאפשר חקר אישי והתנסות כמו: גלובוס, שעוני שמש, פוסטרים אינפורמטיביים ועוד.

התקווה של מרכז אילן רמון, היא להקנות  לילדים דרכי התמודדות עם נושאים מדעיים הקשורים לטבע שסביבנו, כבר בגיל צעיר וסקרן.

 

מצוינגב 

המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב, בשיתוף משרד האוצר, החליטו להרחיב את תוכנית מרכזי המצוינות הפועלת מזה מספר שנים בבאר שבע, לכלל מרחב הנגב וזאת במטרה לפתח את תחום המצוינות בנגב ולחשוף את התלמידים לתחומי דעת שונים שיסייעו להם לאתר את תחומי המצוינות שלהם. בטווח הארוך התכנית תגרום לעלייה באחוזי הגיוס לצה"ל, להעלאת שיעורי הזכאים לבגרויות ולעלייה בשיעור הסטודנטים באקדמיה.

תכניות המצוינות פותחו על פי מודל המצוינות שפותח ומופעל בעיר בבאר שבע, ופועלות כרשת המספקת הזדמנויות לחשיפה, העמקה וחקר במגוון תחומים, ע"פ "מודל רנזולי" הנשען על שלושה מעגלים: חשיפה – העמקה – חקר. מרכזי המצוינות מזמנים הזדמנויות לחשיפה, העמקה וחקר עד לרמת מומחה במגוון תחומי דעת: אומנות, תיאטרון, מוסיקה, מחשבים, מדעים, תרבות, ספורט, תעשיה, אקדמיה, מסחר ועוד.

תוכנית לקידום מרכזי המצוינות היא מסלול שראשיתו בגיל הגן ומאפשרת לכל ילד המשתתף בה להגיע למצוינות בתחום אליו מתאימים כישוריו. התוכנית מאפשרת לכל משתתף בחירה בין מגוון תחומים באמצעות תהליכים של חשיפה רחבה לתחומים שונים בגיל הגן ויסודי, העמקה בחט"ב ובחירת תחום מצוינות והתמקצעות בחקר ומומחיות בתיכון.

 

בית ספר למצטיינים ומחוננים – מעו"ף

בית הספר מעו"ף הוקם בחסות האגף למחוננים ומצטיינים, משרד החינוך ועירית באר שבע שחרטו על דגלם את קידום המצוינות בבאר שבע. בית הספר מיועד לתלמידים מחוננים, מכתה ג' עד כתה י', המגיעים מ- 65 בתי ספר שונים הנמצאים תחת שיפוטן של 12 מועצות מקומיות שונות. מרכז המחוננים פעיל בוקר ואחה"צ בימים א'-ד'.

לבית הספר מבנה פיזי מיוחד – מלא בגירויים ויזואליים  והפעלתיים בסביבה לימודית מאתגרת, המאפשרת יישום גישה חינוכית המעודדת אינטראקציות לימודיות וחברתיות תוך הגמשת מסגרות של דרך ומקום.

בית הספר מציע מסגרת תומכת אשר מספקת לתלמידים לימוד מעמיק של תחומי הדעת המעניינים את התלמיד ואפשרות לצמיחה אישית ולמימוש הפוטנציאל.